Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Cộng Hoà - TX Chí Linh - 30290513
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130290901TT GDTX Huyện290
230290501THCS Phả Lại290 http://cl-thcsphalai.haiduong.edu.vn
330290502THCS Cổ Thành290 http://cl-thcscothanh.haiduong.edu.vn
430290503THCS Nhân Huệ290 http://cl-thcsnhanhue.haiduong.edu.vn
530290504THCS Văn An290 http://cl-thcsvanan.haiduong.edu.vn
630290505THCS Chí Minh290 http://cl-thcschiminh.haiduong.edu.vn
730290506THCS Tân Dân290 http://cl-thcstandan.haiduong.edu.vn
830290507THCS Đồng Lạc290 http://cl-thcsdonglac.haiduong.edu.vn
930290508THCS An Lạc290 http://cl-thcsanlac.haiduong.edu.vn
1030290509THCS Văn Đức290 http://cl-thcsvanduc.haiduong.edu.vn
1130290510THCS Thái Học290 http://cl-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
1230290511THCS Sao Đỏ290 http://cl-thcssaodo.haiduong.edu.vn
1330290512THCS Chu Văn An290 http://cl-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
1430290513THCS Cộng Hoà290 http://cl-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
1530290514THCS Hoàng Tân290 http://cl-thcshoangtan.haiduong.edu.vn
1630290515THCS Hoàng Tiến290 http://cl-thcshoangtien.haiduong.edu.vn
1730290518THCS Hoa Thám290 http://cl-thcshoatham.haiduong.edu.vn
1830290519THCS Lê Lợi290 http://cl-thcsleloi.haiduong.edu.vn
1930290520THCS Hưng Đạo290 http://cl-thcshungdao.haiduong.edu.vn
2030290521THCS Nguyễn Trãi290 http://cl-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn
2130290401Tiểu học Phả Lại 1290 http://cl-thphalai1.haiduong.edu.vn
2230290402Tiểu học Phả Lại 2290 http://cl-thphalai2.haiduong.edu.vn
2330290403Tiểu học Cổ Thành290 http://cl-thcothanh.haiduong.edu.vn
2430290404Tiểu học Nhân Huệ290 http://cl-thnhanhue.haiduong.edu.vn
2530290405Tiểu học Văn An290 http://cl-thvanan.haiduong.edu.vn
2630290406Tiểu học Chí Minh290 http://cl-thchiminh.haiduong.edu.vn
2730290407Tiểu học Tân Dân290 http://cl-thtandan.haiduong.edu.vn
2830290408Tiểu học Đồng Lạc290 http://cl-thdonglac.haiduong.edu.vn
2930290409Tiểu học An Lạc290 http://cl-thanlac.haiduong.edu.vn
3030290410Tiểu học Thái Học290 http://cl-ththaihoc.haiduong.edu.vn
3130290411Tiểu học Kênh Giang290 http://cl-thkenhgiang.haiduong.edu.vn
3230290412Tiểu học Sao Đỏ 1290 http://cl-thsaodo1.haiduong.edu.vn
3330290413Tiểu học Sao Đỏ 2290 http://cl-thsaodo2.haiduong.edu.vn
3430290414Tiểu học Cộng Hoà290 http://cl-thconghoa.haiduong.edu.vn
3530290415Tiểu học Văn Đức290 http://cl-thvanduc.haiduong.edu.vn
3630290416Tiểu học Hoàng Tân290 http://cl-thhoangtan.haiduong.edu.vn
3730290417Tiểu học Hoàng Tiến290 http://cl-thhoangtien.haiduong.edu.vn
3830290418Tiểu học Bắc An290 http://cl-thbacan.haiduong.edu.vn
3930290419Tiểu học Bến Tắm290 http://cl-thbentam.haiduong.edu.vn
4030290420Tiểu học Hoa Thám290 http://cl-thhoatham.haiduong.edu.vn
4130290421Tiểu học Lê Lợi290 http://cl-thleloi.haiduong.edu.vn
4230290422Tiểu học Hưng Đạo290 http://cl-thhungdao.haiduong.edu.vn
4330290423Tiểu học Chu Văn An290 http://cl-thchuvanan.haiduong.edu.vn
4430290301Mầm non Phả Lại290 http://cl-mnphalai.haiduong.edu.vn
4530290302Mầm non Cổ Thành290 http://cl-mncothanh.haiduong.edu.vn
4630290303Mầm non Nhân Huệ290 http://cl-mnnhanhue.haiduong.edu.vn
4730290304Mầm non Văn An290 http://cl-mnvanan.haiduong.edu.vn
4830290305Mầm non Chí Minh290 http://cl-mnchiminh.haiduong.edu.vn
4930290306Mầm non Tân Dân290 http://cl-mntandan.haiduong.edu.vn
5030290307Mầm non Đồng Lạc290 http://cl-mndonglac.haiduong.edu.vn
5130290308Mầm non An Lạc290 http://cl-mnanlac.haiduong.edu.vn
5230290309Mầm non Thái Học290 http://cl-mnthaihoc.haiduong.edu.vn
5330290310Mầm non Sao Đỏ290 http://cl-mnsaodo.haiduong.edu.vn
5430290311Mầm non Cộng Hoà 1290 http://cl-mnconghoa1.haiduong.edu.vn
5530290312Mầm non Văn Đức290 http://cl-mnvanduc.haiduong.edu.vn
5630290313Mầm non Hoàng Tân290 http://cl-mnhoangtan.haiduong.edu.vn
5730290314Mầm non Hoàng Tiến290 http://cl-mnhoangtien.haiduong.edu.vn
5830290315Mầm non Bắc An290 http://cl-mnbacan.haiduong.edu.vn
5930290316Mầm non Bến Tắm290 http://cl-mnbentam.haiduong.edu.vn
6030290317Mầm non Hoa Thám290 http://cl-mnhoatham.haiduong.edu.vn
6130290318Mầm non Lê Lợi290 http://cl-mnleloi.haiduong.edu.vn
6230290319Mầm non Hưng Đạo290 http://cl-mnhungdao.haiduong.edu.vn
6330290320Mầm non Kênh Giang290 http://cl-mnkenhgiang.haiduong.edu.vn
6430290321Mầm non Sao Mai290 http://cl-mnsaomai.haiduong.edu.vn
6530290322Mầm non Nhà máy Điện Phả Lại290 http://cl-mnndphalai.haiduong.edu.vn
6630290323Mầm non Sao Linh290 http://cl-mnsaolinh.haiduong.edu.vn
6730290324Mầm non Sơn Ca Sao Đỏ290 http://cl-mnsoncasaodo.haiduong.edu.vn
6830290331Mầm non Hoạ Mi290 http://cl-mnhoami.haiduong.edu.vn
6930290332Mầm non Bình Minh290 http://cl-mnbinhminh.haiduong.edu.vn
7030290333Mầm non Cộng Hoà 2290 http://cl-mnconghoa2.haiduong.edu.vn
7130290334Mầm non Nam Chính290 http://cl-mnnamchinh.haiduong.edu.vn
7230290335Mầm non Sơn Ca290 http://cl-mnsonca.haiduong.edu.vn
7330290339Mầm non Thảo Nguyên290 http://cl-mnthaonguyen.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Cộng Hòa
Địa chỉ: Khu dân cư Chúc Thôn - P. Cộng Hòa - Điện thoại 03203882669 - Email: THCSConghoacl@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng: Đồng Thị Sâm